Byakademin logga

Byakademin är ett tillitsföretag

Byakademin är ett kunskapsföretag som utforskar lokala svar till globala kriserna. Vi är bönder, pedagoger, omställare, författare men framförallt människor.

Från vänster: Thorsten Laxvik, Nikolas Berg, Ingrid Berg, Maria Engelbrektsson och David Bennett.

Här kan du läsa mer om vad vi gör och varför, vår bok och våra kurser – exempelvis den ettåriga folkhögskolekursen ”Framtidens by – bredbandsbullerbyar” som också gett namn till boken.

Du kan också delta i vår Facebookgrupp Bredbandsbullerbyar – Framtidens by, där vi också finns som en sida (Byakademin).

Välkommen!


Köp vår bok!

Boken utforskar aktuella och angelägna frågor: Hur kan blomstrande byar bana väg för en hållbar, regenerativ framtid? Hur kan hållbara landsbygder möjliggöra hållbara städer? Framtidens by är en berättelse om lokala rättigheter, bland annat rätten att värna om levande marker och råda över platsens resurser i balanserat utbyte med omvärlden. Det är en vision om byn som tillitsbaserad förvaltningskultur som byggs genom självorganisering.

 

Sagt om boken:

Boken tar människan, samhället och planeten på allvar. Den visar det är möjligt att vara visionär med båda fötterna på jorden. Och nödvändigt.

Birger Schlaug

Denna bok presenterar ett alternativ som fyller mej med hopp. Inte självförsörjning, utan samförsörjning. Inte preppers, utan Matvärn. Läs!

Stefan sundström

En vision som sällan hörs eller utvecklas i svensk debatt – om det goda livet inom planetens gränser.

Ylva Lundkvist Fridh

Visionärt, kreativt och djärvt tänkande – som frisk luft genom skallen!

David Jonstad

Om oss

maria engelbrektsson

Maria är socionom och själavårdare och arbetar som kurator på en liten byskola. Hon driver bloggen byaliv.se, erbjuder samtalsgrupper för personer med framtidsångest och driver nätverket Samhushållarna för den som vill bjuda in till och börja bygga lokal tillitskultur.

david bennett

David är utbildad lärare och verksam som pedagog. Med 20 år som konsult, både som anställd och med eget företag, har David sett insidan av många stora svenska företag. Idag arbetar David bland annat med att vägleda omställningen inom lokal matproduktion. Han driver eget odlingsföretag med sin fru och är ordförande i Omställningsnätverket.

thorsten laxvik

Thorsten är tidigare utbildningskonsulent på Fritidsgårdarnas riksförbund, driver sedan 20 år jordbruk på sin gård i Edsele i Ångermanland. Han har varit drivande i olika försök att utveckla landsbygden genom ideella föreningar, aktiebolag och ekonomiska föreningar. Idag utbildar han om bland annat relationsmat och tillitsbygge som bas för hållbar demokrati.

Ingrid berg

Ingrid är ekopedagog och utbildad fritidspedagog med mångårig erfarenhet av kreativa och utforskande processer, inom såväl skola som folkbildning. Med sin bakgrund som ekologisk hudvårdsterapeut förenar hon friskvård, hälsa och hållbarhet.

nikolas berg

Nikolas är ekopedagog och utbildad vuxenpedagog. Han har arbetat med Paulo Freires frigörande pedagogik sedan 35 år, inom såväl internationell utveckling med empowerment, som förändringsprocesser i samhällen, organisationer och företag.

Ingrid och Nikolas Berg leder ettåriga folkhögskolekursen Framtidens by. Tillsammans med forskaren Martin Hultman har de skrivit “Naturens rättigheter: Att skapa fred med jorden”.