Byakademin logga

Pressmeddelande


Ny bok lyfter fram landsbygden som lösningen för en hållbar omställning (längre version)

Nu släpps boken “Framtidens by: När lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra”. Den är skriven av de fem medlemmarna i Byakademin: Nikolas Berg (red), Ingrid Berg (red), David Bennett, Maria Engelbrektsson och Thorsten Laxvik. En sjätte författare är arkitekten Petra Henriksson som var utvecklingsledare för Leaderprojektet Bredbandsbullerbyar i Sollefteå 2019-2020, ett projekt som boken tar avstamp i. I november hålls ett antal releaser i bland annat Edsele, Sollefteå, Östersund och Stockholm.

Boken utforskar aktuella och angelägna frågor: Hur kan blomstrande byar bana väg för en hållbar, regenerativ framtid? Hur kan hållbara landsbygder möjliggöra hållbara städer? Framtidens by är en berättelse om lokala rättigheter, bland annat rätten att värna om levande marker och råda över platsens resurser i balanserat utbyte med omvärlden. Det är en vision om byn som tillitsbaserad förvaltningskultur som byggs genom självorganisering.

Fokus på lokal och regional matproduktion

Författarna lyfter fram Det nya miljonprogrammet, där landsbygden behöver återbefolkas för att klara såväl framtidens mat som biologisk mångfald och klimatmål. Lokal och regional matproduktion kan både säkerställa den postfossila livsmedelsförsörjningen och hantera en av de största klimatbovarna: Den industrialiserade och globaliserade matproduktionen.

David Bennett, en av författarna och även ordförande i Omställningsnätverket, berättar: 

– I boken tar vi upp begrepp som matsuveränitet, relationsmat, samförsörjning och matvärn. Vi vill stärka framväxten av lokala gemenskaper genom perspektiv som lokal rådighet, regenerativ demokrati, ekopedagogik, delandets ekonomi och stark cirkularitet. Målet är att möjliggöra ett i grunden livgivande och meningsfullt samhälle, där ekologisk hälsa och social tillit går före ekonomisk tillväxt. Ett verkligt cirkulärt samhälle integrerat i kretsloppen.

Demokrati och folkbildning som förutsättningar för omställning

Boken slår fast att omställningen till ett hållbart samhälle varken kan klaras genom att förlita sig till marknadens spelregler, som nyliberalismen förespråkar, eller till enbart styrning ovanfrån – den statliga modellen. Det behövs en djup folklig förankring och delaktighet i form av civilsamhället. Maria Engelbrektsson har skrivit om regenerativ demokrati:

– Vi ser en demokratisk kris som uppstått när demokratin förlorat lokal förankring i och med att den lokala rådigheten har urholkats. I små lokala grupper kan man på nytt börja utforska demokratins väsen och vad självorganisering innebär i praktiken. På den grunden har vi format principer för den regenerativa, livgivande demokratin.

Ingrid Berg lyfter fram folkbildningens betydelse, en annan hörnpelare i boken:

– I Det nya miljonprogrammet spelar folkbildning en viktig roll. Det handlar inte bara om kurser i odling eller husbyggande, det är minst lika viktigt att lära sig att bygga hållbar kultur och gemenskaper. Kursen Framtidens by, som Byakademin är huvudman för, handlar om detta – byn i både hjärna, hjärta och hand. Vi har även formulerat ByA-metoden, en lärprocess som inspireras av allmänningens principer och baseras på ekopedagogik. Det är folkbildning med tydliga ekologiska ramar.

Ett praktiskt utforskande av samförsörjning och bredbandsbullerbyar

Byakademins arbete har gett inspiration till initiativ såsom Matvärns-initiativet som formats av en tidigare deltagare i kursen Framtidens by, Olle Forsell, tillsammans med bland andra Thorsten Laxvik och David Bennett. Thorsten Laxvik beskriver hur bokens tankar om samförsörjning omsätts i praktiken och bland annat prövas i Edsele med omnejd:

– Här hjälps vi åt för att återskapa lokal matproduktion. I samförsörjning kan alla bidra med något, en delandets ekonomi. Gemensam potatisodling är ett exempel. Kurser i traditionell mathantering och konservering ett annat. Vi utforskar inte bara Matvärn utan även Skogsvärn. Grundtanken är att ta tillbaka den lokala rådigheten. Samtidigt vänder vi den utveckling där både mat och människor har förtingligats, som del av marknaden. Istället bygger vi tillit genom relationsmat.

Petra Henriksson beskriver sina erfarenheter av att utforska de fysiska förutsättningarna för att möjliggöra en bredbandsbullerby i Sollefteå kommun genom bostadsbolaget Solatum:

– Idén om bredbandsbullerbyar handlar om att skapa byar där det går att leva, arbeta och delta i lokal matproduktion, vilket statistik visar att många fler vill göra idag än som faktiskt gör det. Projektets strategi var därför att låta den kommunala allmännyttan vara delaktig i att möjliggöra för människor att flytta från storstäder till Sollefteås landsbygd, där det finns goda möjligheter för detta. 

En holistisk vision med lokala svar på globala kriser

Nikolas Berg sammanfattar visionen bakom boken, ett samhälle i fred med jorden:

– I boken visar vi hur en hållbar, rättvis och meningsfull värld kan byggas på lokala gemenskaper där allt levande respekteras som subjekt med egenvärden, snarare än objekt med nyttovärden. Världen är inte en ägodel eller en maskin, utan består av levande system där olikheter berikar helheten. Utifrån denna holistiska världsbild byggs berättelsen om Framtidens by – ett praktiskt utforskande av ett samhälle inom planetens gränser, i fred med och på jorden. Baserat på mångfald, inkludering och rättigheter för såväl människor som resten av naturen.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *