Om boken Framtidens by

Pressmeddelande 2022-11-07

(kort version, längre version i länk nedan)

En bok om lokala svar på globala kriser

Nu släpps boken “Framtidens by: När lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra”. Den är skriven av de fem medlemmarna i Byakademin: Nikolas Berg (red), Ingrid Berg (red), David Bennett, Maria Engelbrektsson och Thorsten Laxvik. En sjätte författare är arkitekten Petra Henriksson som var utvecklingsledare för Leaderprojektet Bredbandsbullerbyar i Sollefteå 2018-2020, ett projekt som boken tar avstamp i. I november hålls ett antal releaser i bland annat Edsele, Sollefteå, Östersund och Stockholm.

Boken utforskar aktuella och angelägna frågor: Hur kan blomstrande byar bana väg för en hållbar, regenerativ framtid? Hur kan hållbara landsbygder möjliggöra hållbara städer? Framtidens by är en berättelse om lokala rättigheter, bland annat rätten att värna om levande marker och råda över platsens resurser i balanserat utbyte med omvärlden. Det är en vision om byn som tillitsbaserad förvaltningskultur som byggs genom självorganisering.

Författarna lyfter fram Det nya miljonprogrammet, där landsbygden behöver återbefolkas för att klara såväl framtidens mat som biologisk mångfald och klimatmål. Lokal och regional matproduktion kan både säkerställa den postfossila livsmedelsförsörjningen och hantera en av de största klimatbovarna: Den industrialiserade och globaliserade matproduktionen.

Boken tar upp begrepp som matsuveränitet, relationsmat, samförsörjning och matvärn.  Den söker stärka framväxten av lokala gemenskaper genom perspektiv som lokal rådighet, regenerativ demokrati, ekopedagogik, delandets ekonomi och stark cirkularitet. Målet är att möjliggöra ett i grunden livgivande och meningsfullt samhälle, där ekologisk hälsa och social tillit går före ekonomisk tillväxt. Ett verkligt cirkulärt samhälle integrerat i kretsloppen.

I boken visas hur en hållbar, rättvis och meningsfull värld kan byggas på lokala gemenskaper där allt levande respekteras som subjekt med egenvärden, snarare än objekt med nyttovärden. Världen är inte en ägodel eller en maskin, utan består av levande system där olikheter berikar helheten. Utifrån denna holistiska världsbild byggs berättelsen om Framtidens by – ett praktiskt utforskande av ett samhälle inom planetens gränser, i fred med och på jorden. Baserat på mångfald, inkludering och rättigheter för såväl människor som resten av naturen.

För journalister:

Mejla oss för ett recensionsexemplar av boken: info (at) byakademin.se.

Denna bild kan användas i artiklar om boken, med angivelse av fotocredit.

< tillbaka till startsidan